Νέα από άλλες γειτονιές. Το πράσινο πάλι απειλείται.

ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΑΚΙ ΜΟΥΣΩΝ 33;
Το Δημόσιο προσπαθεί να θυσιάσει ένα μικρό χώρο πρασίνου και να τον εκποιήσει ως οικόπεδο, όπου θα ανεγερθεί πολυκατοικία;

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.