Πεδίο του Άρεως: Τουαλέτες πλήρους ωραρίου ή εγκράτεια και βρωμιά

Η τουαλέτες στο Πεδίο του Άρεως λειτουργούν με μειωμένο ωράριο. Από τις 16 και μισή … ΣΥΝΕΧΕΙΑΠεδίο του Άρεως: Τουαλέτες πλήρους ωραρίου ή εγκράτεια και βρωμιά