Καταγγελία της Κοινότητας “Επιμένουμε Πεδίο του Αρεως”

Καταγγέλουμε το πρώην μέλος μας Δημήτρη Καλαντζή για την αυθαίρετη και μονομερή υφαρπαγή της σελίδας … ΣΥΝΕΧΕΙΑΚαταγγελία της Κοινότητας “Επιμένουμε Πεδίο του Αρεως”