“ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ” ΤΟ “ΑΛΣΟΣ” ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ!

Η Περιφέρεια υποχρέωσε τον επιχειρηματία να χτίσει χωριστή είσοδο πλατους 8 μέτρων(!), στον εξωτερικό φράκτη … ΣΥΝΕΧΕΙΑ“ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ” ΤΟ “ΑΛΣΟΣ” ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ!

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 3ου ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Με πρωτοβουλία της κίνησης πολιτών «Επιμένουμε Πεδίο του Άρεως», την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η … ΣΥΝΕΧΕΙΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 3ου ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΟΙ “ΕΠΙΜΕNΟΥΜΕ” ΣΥΖΗΤΟΥN ΜΕ ΤΟN ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΓΕΡΟΥΛΑNΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

Στα πλαίσια της αποφασής μας για ίση απόσταση προς όλους τους υποψήφιους της τοπικής αυτοδιοίκησης, … ΣΥΝΕΧΕΙΑΟΙ “ΕΠΙΜΕNΟΥΜΕ” ΣΥΖΗΤΟΥN ΜΕ ΤΟN ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΓΕΡΟΥΛΑNΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ