Μουσών 33 Φιλιπάππου, Πλατεία Βουρνάζου Αμπελόκηποι. Δημόσιοι χώροι υπό απειλή.

Ενημερωθήκαμε από την σελίδα FB “Φιλοπάππου” ότι και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ κάνει ανεξάρτητη παρέμβαση υπέρ του Δημοσίου (διάβαζε ΤΑΙΠΕΔ)! Τέτοια αγωνία μη δεν πάει στο ΤΑΙΠΕΔ το παρκάκι Μουσών 33 στου Φιλοπάππου;
Η περίπτωση έχει κοινά με το παρκάκι Βουρνάζου στο μετρό Αμπελοκήπων όπου τμήματα της πλειοψηφίας του Δήμου αντιτίθενται στο να χαρακτηριστεί κοινόχρηστος χώρος και επιμένουν να δοθεί σε ιδιώτη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.