Ο κ. ΜΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ!

Νέα αυθαίρετη κατασκευή σε χώρο πρασίνου του Πάρκου, εκτός του ενοικιαζόμενου χώρου, κατασκευάζει ο ενοικιαστής του ΑΛΣΟΥΣ για εκδοτήριο εισιτηρίων και φύλαξη.

Η διεύθυνση του Πάρκου του έδωσε εντολή να σταματήσει γιατί στερείται αδείας. Ο κ. Μαρασουλης αρνήθηκε και συνεχίζει τις εργασίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.