ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ…


Στις 11 Μαίου οι “Επιμένουμε Πεδίο του Άρεως” συναντήθηκαν με την Αντιπεριφερειάρχη κυρία Κυπριανίδου και τους συνεργάτες της για να συζητήσουν το τι σκοπεύει να κάνει η Περιφέρεια στο επόμενο διάστημα με το Πεδίο του Άρεως.
Η Αντιπεριφερειάρχης υποσχέθηκε ότι η αποκατάσταση ζημιών σε αντλίες και υδάτινες διαδρομές θα γίνει μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας από την συνάντηση (25 Μαίου!!))
Σχεδόν ένα μήνα μετά τίποτα δεν έχει γίνει τίποτα. Πάλι τα ίδια!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.