Το Πάρκο που ποτίζεται με πόσιμο νερό που ερχεται από 250 χλμ. μακρια!

Τα διακόσια τριάντα στρέμματα του Πεδίου του Άρεως ποτίζονται με νερό το οποίο μεταφέρεται από απόσταση 250 χιλιομέτρων (από τον Εύηνο), αφού δεχθεί κοστοβόρα επεξεργασία, επανειλημμένα φιλτραρίσματα κλπ ώστε να να γίνει καθαρό και πόσιμο.
 

Είναι γνωστό ότι η Αθήνα, ως λεκανοπέδιο, έχει μεγάλες ποσότητες νερού στο υπέδαφός της. Στο Πεδίο του Άρεως, εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχουν πέντε γεωτρήσεις που λειτουργούσαν και λόγω μη συντήρησης του εξοπλισμού τους δεν λειτουργούν εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία.

Σε σχετική ερώτησή μας για την σπατάλη και την περιβαλλοντική αδιαφορία στην Διεύθυνση του Πάρκου λάβαμε την εξής απάντηση:

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 283506/9-03-2023 ηλεκτρονικού ερωτήματος σας, σας ενημερώνουμε ότι για να λειτουργήσουν οι γεωτρήσεις θα πρέπει να προηγηθεί η συντήρηση και αποκατάσταση φθορών τους κ.λ.π., (σ.σ. !!!) αντικείμενο το οποίο έχει ήδη συμπεριληφθεί στη Διακήρυξη για την συντήρηση των Η/Μ στο Πεδίον του Άρεως της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο στάδιο των διαδικασιών για να υπογραφεί η σύμβαση.
 
Πέντε χρόνια η σημερινή Περιφερειακή αρχή, πέντε χρόνια η προηγούμενη, για να μην πάμε και νωρίτερα, αποδεικνύουν μέσα από τι γυαλιά βλέπουν οι κατά σειρά περιφερειακοί άρχοντες το Περιβάλλον και κατά συνέπεια το Πάρκο μας.
 
Αυτή η διαχρονική αδιαφορία/αστοχία (πείτε τη όπως θέλετε) για το αυτονόητο σας θυμίζει τίποτα;