Σημεία της συνάντησης του Συλλόγου μας με στελέχη της Περιφέρειας Αττικής για το Πεδίο του Άρεως

Στις 27 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση του Συλλόγου μας  με στελέχη της Περιφέρειας στα γραφεία της Διεύθυνσης του Πεδίου του Άρεως.

Στο αίτημα για συνάντηση από τον Σύλλογό μας η κυρία Ρ. Μωραϊτάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Αλσών – Πάρκων και Υγείας Ζώων ανταποκρίθηκε άμεσα και οργάνωσε συνάντηση στα γραφεία της Διεύθυνσης του Πάρκου.

Συμμετείχαν η κυρία Ρ. Μωραϊτάκη, ο κ. Ε. Κοκμοτός Διευθυντής Πάρκων και Αλσών και το στέλεχος της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών η κυρία Κ. Νιώρα. Από πλευράς του Συλλόγου συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κ. Καρκανιάς και οι κ.κ. Δ. Τσιαμπούρης, Γ. Χαρωνίτης.

Θέματα συζήτησης:

 1. Εναρξη της διαδικασίας εκπόνησης της νέας Διαχειριστικής Μελέτης για το ΠτΑ
 2. Πορεία των έργων για τις υδάτινες διαδρομές μέσα στο πάρκο
 3. Κλείσιμο του πάρκου τις ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
 4. Εφαρμογή των κανόνων κοινής ησυχίας από τους μισθωτές ΚΥΕ περιουσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΑΛΣΟΣ-GREENPARK-ΤΡΟΠΙΚΑΝΑ)
 5. Έναρξη φύλαξης του Πεδίου του Άρεως από εξειδικευμένο προσωπικό.
 6. Ωράριο πάρκου
 7. Για τα Παρτέρια του Πάρκου
 8. Για το Πάρκο σκύλων
 9. Θέματα βελτίωσης των συνθηκών και της αισθητικής στο πάρκο.

 

Στην συνάντηση αναφέρθηκαν τα πιο κάτω:

 1. Εναρξη της διαδικασίας εκπόνησης της νέας Διαχειριστικής Μελέτης για το Πεδίο του Άρεως.
  1. Ο κ. Κοκμοτός διαβεβαίωσε ότι αντιμετωπίσθηκε το θέμα της χρηματοδότησης για τις απαιτούμενες μελέτες και εξήγησε ότι η καθυστέρηση οφείλετο στην αναμονή των απαντήσεων από υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τις νομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Πλέον τα θεματα κινούνται με ταχύτητα. Δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
  2. Από πλευράς του Συλλόγου τονίστηκε η ανάγκη να προχωρήσουν οι διαδικασίες το συντομότερο λόγω της σοβαρότητας των, κατά την γνώμη του, παράνομων χρήσεων που υπάρχουν μέσα στο Πάρκο. Επίσης, η διαχειριστική μελέτη θα συμβάλει καθοριστικά ώστε να μπορέσουν να επιλυθούν όλα τα ανοικτά σήμερα ζητήματα που αφορούν την καλή λειτουργία του πάρκου ως κοινόχρηστου περιαστικού χώρου πρασίνου και αναψυχής.
 2. Πορεία των έργων για τις υδάτινες διαδρομές μέσα στο πάρκο
  1. Η κυρία Μωραϊτάκη ενημέρωσε ότι όλα τα έργα και κυρίως η πορεία των έργων για τις υδάτινες διαδρομές μέσα στο πάρκο πραγματοποιούνται μετά από συνεργασία Περιφέρειας, Εντεταλμένης Συμβούλου και Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών.
  2. Ο κ. Κοκμοτός δήλωσε ότι τα τρία έργα υδάτινων διαδρομών (συντριβάνι μπροστά στην Γαρδένια, Πλατάνια και Ροδώνας) προχωρούν ταυτόχρονα και αναμένεται να έχουν παραδοθεί σε περίπου 1,5 μήνα. Οι καθυστερήσεις οφείλονται σε τεχνικές δυσκολίες των έργων.
  3. Από πλευράς του Συλλόγου ζητήθηκε χρονοδιάγραμμα για όλα τα σημαντικά έργα που έχουν προγραμματιστεί. Αναμένουμε.
 3. Κλείσιμο του πάρκου τις ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
  1. Η κυρία Μωραϊτάκη και ο κ. Κοκμοτός ενημέρωσαν ότι η απόφαση κλεισίματος του Πεδίου του Άρεως σε περίπτωση μεγάλου κινδύνου πυρκαγιάς ελήφθη κατόπιν κοινής απόφασης της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της Διοίκησης της Πυροσβεστικής
  2. Από πλευράς του Συλλόγου τονίστηκε αφενός η αναντίρρητη ανάγκη του κόσμου να επισκέπτεται το Πάρκο στην περίπτωση καύσωνα και αφετέρου ότι σε περίπτωση αθέλητης ή ηθελημένης πυρκαγιάς η παρουσία του κόσμου θα βοηθήσει και στην άμεση ανίχνευσή της και στο σβήσιμο σε πρώτο στάδιο και σε άμεση ενημέρωση της πυροσβεστικής, όπως έχει γίνει στο παρελθόν κατ’ επανάληψη. Αντίθετα το άδειο πάρκο είναι πολύ πιο ευάλωτο στην αντιμετώπιση ενδεχόμενης πυρκαγιάς.
  3. Από πλευράς του Συλλόγου λέχθηκε ότι θα αποταθεί στους άμεσα εμπλεκόμενους για την ανάκληση της απόφασης, με το ως άνω σκεπτικό.
  4. Επίσης από πλευράς του Συλλόγου τονίσθηκε ότι ενώ το ΠτΑ ήταν κλειστό το κέντρο GreenPark εντός του Πάρκου από την πλευρά της Μαυρομματαίων λειτουργούσε κανονικά.
  5. Η κυρία Νιόρα ενημέρωσε ότι αν και στάλθηκε γραπτή επιστολή στο κέντρο να μην λειτουργήσει την ημέρα του καύσωνα, αυτό δεν ανταποκρίθηκε.
 4. Εφαρμογή των κανόνων κοινής ησυχίας από τους μισθωτές των ΚΥΕ περιουσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΑΛΣΟΣ-GREENPARK-ΤΡΟΠΙΚΑΝΑ)
  1. Από πλευράς του Συλλόγου τονίστηκε ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε ή έχει ως στόχο του να κλείσουν τα 3 κέντρα διασκέδασης τα οποία λειτουργούν εντός του ΠτΑ και στην Πλ. Πρωτομαγιάς (ΑΛΣΟΣ, GREΕNPARK, ΤΡΟΠΙΚΑΝΑ). Ζητούμενο είναι να εφαρμοστεί η νομιμότητα και να προστατευτεί το Πάρκο και οι επιτρεπόμενες χρήσεις του από πολεοδομικές και περιβαλλοντικές αυθαιρεσίες και από τη συστηματική παράβαση των ωρών κοινής ησυχίας. Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι το κέντρο ΑΛΣΟΣ την προηγούμενη μέρα είχε συναυλία με δυνατή μουσική μέχρι τις 23:45 το δε Green Park έχει ήδη δύο μηνήσεις για παράβαση ωρών κοινής ησυχίας και μία παράβαση για κατάληψη οδού από «παρκαδόρους»
  2. Ο κ. Κοκμοτός δήλωσε ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης του Πεδίου του Άρεως να ελέγχει την συμμόρφωση των κέντρων με τις διατάξεις κοινής ησυχίας. Το θέμα της επιβολής των όρων λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης ανήκει στην Διεύθυνση Περιουσίας της Περιφέρειας.
 5. Εναρξη φύλαξης του Πεδίου του Άρεως από εξειδικευμένο προσωπικό.
  1. Η κυρία Μωραϊτάκη δήλωσε ότι εκτιμά ότι τον Αύγουστο θα υπάρχει φύλαξη έστω και με δίμηνη σύμβαση με τον προσωρινό ανάδοχο.
  2. Ο κ. Κοκμοτός ενημέρωσε ότι έχουν ήδη ανοίξει οι τεχνικές και οι οικονομικές προσφορές των αναδόχων στον διαγωνισμό για 3ετή σύμβαση φύλαξης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης σύντομα θα αποφασίσει τον ανάδοχο του διαγωνισμού. Δεν είναι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει σύντομα τελικό αποτέλεσμα.
  3. Από πλευράς του Συλλόγου λέχθηκε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει το συντομότερο φύλαξη στο ΠτΑ για την ασφάλεια των επισκεπτών και του περιβάλλοντος και με προδιαγραφές να κυκλοφορούν οι φύλακες με ποδήλατα παντού στο Πάρκο και όχι μόνο με αυτοκίνητα στους ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
 6. Ωράριο πάρκου
  1. Από πλευράς του Συλλόγου τονίσθηκε ότι το ΠτΑ δεν μπορεί να κλείνει νωρίτερα από τα κέντρα διασκέδασης που λειτουργούν μέσα στο Πάρκο. Ενδεικτικά στις 23:30 θα πρέπει να έχουν κλείσει τα κέντρα διασκέδασης με διακοπή μουσικής στις 23:00 και μέχρι τις 23:30 να έχει αδειάσει το πάρκο.
  2. Ο κ. Κοκμοτός απάντησε ότι δεν έχει αντίρρηση στην παράταση του ωραρίου του πάρκου ως τις 23:30 αλλά αφού πριν λυθεί το θέμα της φύλαξης.
 7. Για τα παρτέρια
  1. Από πλευράς του Συλλόγου τονίστηκε ότι είναι απαραίτητο, αρκετά παρτέρια να γίνουν επισκέψιμα από τους επισκέπτες. Δηλαδή να καθαριστεί η μεσαία βλάστηση (ήδη έχει γίνει σε αρκετά παρτέρια ιδίως προς την Μπούσγου) και να τοποθετηθούν κορμοί δένδρων ή ξύλινα παγκάκια ή τραπεζόπαγκοι ώστε να εξυπηρετούν τις κοινωνικές συναναστροφές και την απόλαυση του πάρκου. Πρότεινε και συγκεκριμένα παρτέρια (π.χ. απέναντι από την Γαρδένια προς τα δυτικά όπου έχει παγκάκια και σκάμμα, το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να αποκατασταθεί με άμμο κλπ μιας που ήταν πολύ δημοφιλές για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και τους γονείς τους). Επίσης τέτοια παρτέρια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συνταξιούχους που σήμερα κάνουν αυτοσχέδιες κατασκευές για τις κοινωνικές συναναστροφές τους στο Πάρκο.
  2. Ο κ. Κοκμοτός δήλωσε ότι διστάζει, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, μήπως υπάρξει πρόβλημα αθέλητης πυρκαγιάς. Όμως είναι θετικός και θα το μελετήσει.
  3. Ο Σύλλογός αντέταξε ότι η παρουσία του κόσμου θα αποτρέψει ακριβώς τέτοια περίπτωση ή θα την αντιμετωπίσει άμεσα.
  4. Για  τα παρτέρια , η κυρία Μωραϊτάκη διαβεβαίωσε ότι θα αξιοποιηθούν περισσότερα μέρη που οι πολίτες να μπορούν να κάθονται και να κάνουν πικνίκ αλλά και θα μεταφερθούν και παγκάκια όπου χρειάζεται ώστε οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν το πάρκο  με ασφάλεια.
 8. Λειτουργία πάρκου σκύλων
  1. Η κυρία Μωραϊτάκη ενημέρωσε ότι για την κατασκευή και λειτουργία του πάρκου σκύλων απαιτείται νομοθετική τροποποίηση για την περίπτωση που βρίσκεται δίπλα σε κατοικήσιμο χώρο.
  2. Ο Σύλλογος τόνισε ότι υποστηρίζει κάθε διαδικασία ώστε να επιλυθεί το συντομότερο το χρονίζον πρόβλημα, που δημιουργεί πολλές τριβές στο πάρκο.
 9. Θέματα βελτίωσης των συνθηκών στο πάρκο.
  1. Ζητήθηκε να επιδιορθωθούν οι βρύσες ώστε να είναι εύκολο να χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες και να τοποθετηθεί σήμανση ότι το νερό είναι πόσιμο.
  2. Ζητήθηκε να τοποθετηθούν όργανα γυμναστικής σε τοποθεσίες στο ΠτΑ. Η κυρία Μωραϊτάκη ενημέρωσε ότι στο πρόγραμμα έργων είναι η επαναλειτουργία της πρώην «παιδικής χαράς εφήβων» με όργανα γυμναστικής.
  3. Στο αίτημα του Συλλόγου να ανοίξει η μαρμάρινη είσοδος στο ΠτΑ μεταξύ αγάλματος του Κων/νου και του GreenPark, η κυρία Μωραϊτάκη διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα ανοίξει.
  4. Ο Σύλλογος ζήτησε να ληφθεί μέριμνα για λόγους υγιεινής να υπάρχει οπωσδήποτε σαπούνι στις τουαλέτες.

Το κείμενο διαμορφώθηκε κατόπιν αλληλογραφίας με την κυρία Ελευθερία Ρίτα Μωραϊτάκη Πικρού Rita Moraitaki Pikrou, Εντεταλμένη Σύμβουλο της Περιφέρειας για το Πεδίο του Άρεως