ΑΡΧΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ»

Σκοπός της ομάδας είναι η αποκατάσταση του Πεδίου του Άρεως και η ταχύτερη επαναφορά του σε μια ολοκληρωμένη, πλήρως λειτουργική μορφή έτσι ώστε να καταστεί και πάλι ένα δημόσιο πάρκο ζωντανό, πράσινο, φωτεινό, καθαρό, ελεύθερο, λειτουργικό και απόλυτα ασφαλές για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Στα πλαίσια αυτού του γενικού σκοπού και με κεντρικό άξονα – αιχμή της δραστηριότητας της ομάδας το Πεδίο του Άρεως, η ομάδα θεωρεί στρατηγικά αναγκαία την ένταξη στο χωρο του Πεδίου του Άρεως και της ευρύτερης περιοχής που γειτονεύει άμεσα με αυτό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα – επέκταση της λειτουργικής περιοχής του πάρκου, περιλαμβάνοντας, εκτός από αυτό, τη φυσική του συνεχεία που είναι διαμορφωμένη σαν Πλατεία Πρωτομαγιάς, το καταπράσινο αλλά εγκαταλειμμένο Δάσος Δικαστηρίων το λόφο Φινόπουλου και τις παρακείμενες οδούς (Μαυρομματαίων, Λ. Αλεξάνδρας, Ευελπίδων κλπ).

Τελικός στόχος είναι να διαμορφωθεί στο κέντρο της πόλης ένας ολοκληρωμένος δημόσιος ελεύθερος πνεύμονας Πράσινου, Πολιτισμού και Αναψυχής για όλους τους κατοίκους της πόλης και όχι μόνο της ευρείας περιοχής γύρω από το Πεδίο του Άρεως.

Για την επιτυχία αυτού του στρατηγικού στόχου η ομάδα δεσμεύεται να αναλάβει κάθε δράση και ενέργεια που συντελεί στην επιτυχή υλοποίησή του, με ειρηνικές ή και δυναμικές (χωρις προσωπική βία) πρακτικές. Τέτοιες ενέργειες είναι ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά η διοργάνωση εκδηλώσεων μέσα ή γύρω από το Πάρκο, η συνεχής άσκηση πίεσης προς τις δημόσιες υπηρεσίες (Περιφέρεια, Δήμος Αθηναίων, Υπουργεία, Αστυνομία κλπ) για την άμεση επαναλειτουργία βασικών υποδομών του πάρκου, όπως πχ. το Άλσος Οικονομίδη, παιδικές Χαρές κλπ, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των κάτοικων, η δημόσια προβολή των απόψεών της καθώς και κάθε ακτιβιστική ενέργεια με μέσα και στόχους που εξυπηρετούν  τις αρχές της και τους στόχους της.

Για την επιτυχία των στόχων της η ομάδα μπορεί να συνεργάζεται συστηματικά ή κατά περίπτωση με άλλες συλλογικότητες ή επιστημονικούς φορείς με συμβατές με τις δικές της αρχές και στόχους από άλλες περιοχές της πόλης.

 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Βασικές αρχές λειτουργίας της ομάδας «Επιμένουμε Πεδίο του Άρεως» είναι οι εξής :

 1. Η αφοσίωση των μελών στον κοινό σκοπό, πέρα από ιδεολογικές, πολιτικές ή κομματικές επιλογές του κάθε μέλους προσωπικά.
 2. Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών.
 3. Η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών, εκφραζόμενη στις αναλαμβανόμενες από το κάθε μέλος ευθύνες και πρωτοβουλίες στα πλαίσια των κοινών δράσεων.
 4. Η εθελοντική συμμετοχή κάθε μέλους και η συνεισφορά του στις δραστηριότητες της ομάδας σύμφωνα με τις δυνατότητές του και τον διαθέσιμο χρόνο του.
 5. Η ενεργητική συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες συνεχούς ενημέρωσης και λήψης αποφάσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ομάδας.
 6. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στην ομάδα άτομα που εμφορούνται από αυταρχικές – ολοκληρωτικές αντιλήψεις 
 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Αποφασιστικό όργανο της ομάδας είναι η Ολομέλεια των ενεργών μελών, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα και είναι υπεύθυνη :

 • να παίρνει αποφάσεις στα πλαίσια της ομοφωνίας έτσι ώστε σταθερά και συστηματικά να δημιουργηθεί μια συναντίληψη (consensus) ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.
 • να ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση του Πάρκου και της ευρύτερης περιοχής καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται από τις κρατικές υπηρεσίες γενικά και ειδικότερα την Περιφέρεια Αττικής, το Δήμο Αθηναίων κλπ
 • να επιλέγει τις δράσεις της ομάδας και να αποφασίζει τις τακτικές κινήσεις της
 • να παίρνει τις αποφάσεις για τους στρατηγικούς στόχους της ομάδας
 • να κινητοποιεί φίλους, συμπαραστάτες, κάτοικους, δημόσια πρόσωπα κύρους και γενικά κάθε έναν/μία που μπορεί να βοηθήσει στην πραγματοποίηση των στόχων
 • να αναλαμβάνει την υλοποίηση των ενεργειών που αποφασίζονται κατανέμοντάς τις στα μέλη ανάλογα με την εθελοντική τους διαθεσιμότητα
 • να εγκρίνει τη συμμετοχή νέων μελών εφόσον αυτά συναινούν στο πλαίσιο αρχών και σκοπών της ομάδας και έχουν συστηματική παρουσία τουλάχιστον ένα μήνα στην Ομάδα.
 • να αποφασίζει την απομάκρυνση από την ομάδα των μελών που με τη συμπεριφορά τους καταπατούν συστηματικά τις αρχές λειτουργίας της ομάδας 
     “Επιμένουμε Πεδίο του Αρεως”                                                                                                                    18.1.2018