Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «Μητροπολιτικά Πάρκα, Ελεύθεροι Κοινόχρηστοι Χώροι, Κλιματική Αλλαγή»

Στις 24.11.2019 πραγματοποιήθηκε η ημερίδα 14 φορέων στο κτίριο ΚΑΠΑΨ (Ανω Αμπελόκηποι) με την συμμετοχή της κίνησης πολιτών ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.

Συμμετείχαν στην εκδήλωση περίπου 100 άτομα οι οποίοι παρακολούθησαν τις ομιλίες και συμμετείχαν στην συζήτηση.
Η Ημερίδα ήταν πολυσυλλεκτική ως προς τους φορείς (Περιβαλλοντικές συλλογικότητες, πολιτιστικοί σύλλογοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, δημοτικές παρατάξεις κλπ) και ως προς τις πολιτικές αναφορές των συμμετεχόντων.

Υπήρξε διάθεση συντονισμού για όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα (πανελλήνιου και τοπικού ενδιαφέροντος). Κάποιοι ομιλητές προτειναν κοινές κεντρικές εκδηλώσεις στο Σύνταγμα , όπως το θέμα του Ελληνικού.

Η κοινή γραμμή που διαπέρασε τις περσσότερες ομιλίες ήταν η θέληση για αλληλοβοήθεια των κινημάτων και η συνεύρεση όλων στις κατά τόπους μαζικές κινητοποιήσεις.

Η ημερίδα τελείωσε με την έκδοση κοινού ψηφίσματος και με την ευχή για καλύτερο συντονισμό στους αγώνες των κινήσεων πολιτών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.