ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η “ΓΑΡΔΕΝΙΑ”;

Η “Γαρδένια” παραμένει κλειστή εδώ και χρόνια. Είναι υποχρέωση του αναδόχου, που είναι ο ίδιος με τον ενοικιαστή του “Αλσους” να την λειτουργήσει. Δεν το κάνει.

Η προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας της κας Δούρου και του δεξί της χεριού κ. Καραμάνου, ενδιαφέρθηκε μόνο για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα του ενοικιαστή του Πάρκου, αδιαφορώντας για τις συνεχείς παρανομίες του. Η Πολεοδομία  χαρακτήρισε τις εγκαταστάσεις του στον περιβάλλοντα χώρο του “Αλσους” παράνομες και κατεδαφιστέες. Η τότε διοίκηση της Περιφέρειας αδιαφόρησε. Του δώρισε άλλα 500 τ.μ πρασίνου, εκτός σύμβασης, τα οποία τσιμέντωσε, για να αυξήσει τις καρέκλες του στο πραύλιο του “Αλσους” από 2.000 σε 2.500! Του έδωσε άδεια (που ευτυχώς απορρίφθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης) να γίνει το περιφραγμένο προαύλιο του “Αλσους” κλειστός χώρος! Μέσα στο Πεδίο του Άρεως!

Δεν τον υποχρέωσε όμως να λειτουργήσει την “Γαρδένια”. Δεν ήταν προτεραιότητα στα συμφέροντα του ενοικιαστή και όπως αποδείχθηκε ούτε της τότε διοίκησης της Περιφέρειας.
Αδιαφόρησαν για τις ανάγκες των πολιτών και δεν προστάτευσαν το Πάρκο.

Σύμφωνα με την σύμβαση που έχει υπογράψει ο ενοικιαστής του “Αλσους” και της “Γαρδένιας” στις 22 Μαϊου 2018, ήταν υποχρεωμενος να λειτουργήσει την ‘Γαρδένια” ως έχει, τοποθετώντας απλά τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ούτε επεκτασεις, ούτε άλλες παρανομίες επιτρέπονταν, με ποινή την δυνατότητα της Περιφέρειας να τον κηρύξει έκπτωτο.

Οι πολίτες απαιτούμε να ανοίξει άμεσα η “Γαρδένια”.  Σε άλλη περίπτωση, όπως ορίζει η σύμβαση, να κηρυχθεί έκπτωτος ο τωρινός ενοικιαστής και να γίνει νέος διαγωνισμός για την ανάληψή του από άλλον ανάδοχο που να ενδιαφέρεται να την λειτουργήσει.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την σύμβαση η “Γαρδένια” οφείλει να είναι ανοιχτή σε όλο το διάστημα που είναι ανοιχτό το Πάρκο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.