Παρά την απόφαση του ΣτΕ, ακόμη χωρίς χρηματοδότηση η νέα διαχειριστική μελέτη για το Πεδίο του Άρεως!

 

Το ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας) με την απόφαση 1110/28.6.2023 κατάργησε την προηγούμενη Διαχειριστική μελέτη του 2019, η οποία εκ των υστέρων προσπάθησε να νομιμοποιήσει αυθαιρεσιες και παράνομες χρήσεις μέσα στο Πεδίο του Αρεως.
Το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε ότι πρέπει να συνταχθεί νέα διαχειριστική μελέτη που να μελετήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις χρήσεων ασύμβατων με το Πάρκο και βάσει αυτών να συνεχιστούν μόνον όσες υπηρετούν την κοινοχρησία και προάγουν τη λειτουργία του πάρκου ως χώρου πρασίνου και ήπιας αναψυχής.

Ενα χρόνο μετά (6 μήνες επί διοίκησης Γ. Πατούλη και 6 μήνες διοίκησης Ν. Χαρδαλιά) όχι μόνο δεν έχει ξεκινήσει την εκπόνησή της αλλά, όπως αναφέρεται σε απάντηση σε ερώτημά μας από την Διεύθυνση του Πάρκου,  ούτε καν έχει προϋπολογισθεί το κονδύλι χρηματοδότησής της.

Ακολουθεί επιστολή διαμαρτυρίας στον κ. Περιφερειάρχη με την απαίτησή μας να εφαρμοσθούν οι επιταγές του Συντάγματος για συμμόρφωση στις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου.

===============

Αθήνα 13 Ιουνίου 2024

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχα,

Με μεγάλη έκπληξη ενημερωθήκαμε από την υπηρεσία σας, σε απάντηση ερωτήματός μας για την πρόοδο της νέας διαχειριστικής μελέτης για το Πεδίο του Άρεως (το σχετικό έγγραφο εδώ) ότι «…ήδη αναζητείται τρόπος χρηματοδότησης που θα καλύπτει τόσο την σύνταξη αυτής, όσο και την κατάρτιση του φακέλου περιβαλλοντικού προελέγχου αλλά και της έκθεσης προεκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων»

Έχει παρέλθει σχεδόν ένας χρόνος μετά την δημοσίευση της απόφασης 1110/28.6.2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει την προηγούμενη Διαχειριστική Μελέτη του 2019 και διατάσσει την σύνταξη νέας η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις επισημάνσεις που παρατίθενται στο σκεπτικό της απόφασης και θα  αποφαίνεται για τη νομιμότητα, τη συμβατότητα και την αναγκαιότητα των ασκούμενων εντός του Πεδίου του Άρεως χρήσεων και δραστηριοτήτων, προκειμένου να συνεχιστούν μόνον όσες υπηρετούν την κοινοχρησία και προάγουν τη λειτουργία του πάρκου ως χώρου πρασίνου και ήπιας αναψυχής.

Στο διάστημα αυτό όχι μόνο δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες αλλά ούτε καν έχει εισαχθεί το σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2024 ούτε στις αναμορφώσεις του και ακολούθησαν.

Οι κάτοικοι της περιοχής και το σωματείο μας αναρωτιόμαστε για την εφαρμογή των αρχών της νομιμότητας και του Κράτους Δικαίου από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής στην περίπτωση αυτή, και για το ποιος τελικά ωφελείται από την καθυστέρηση.

Αιτούμαστε την άμεση χρηματοδότηση της  εκπόνησης της νέας διαχειριστικής μελέτης και την προώθηση των σχετικών διαδικασιών με τη διαδικασία του επείγοντας, προκειμένου να αποκατασταθεί η τρωθείσα αξιοπιστία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και να υπάρξει πραγματική συμμόρφωση στην προαναφερθείσα δικαστική απόφαση, όπως επιβάλλει το Σύνταγμά μας (άρθρο 95 παρ. 5 Συντ.).

Με τιμή

O Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Επιμένουμε Πεδίο του Άρεως»