Οχι στο νομοσχέδιο καταστροφής της φύσης

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ και ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ το σχέδιο ψηφίσματος του WWF Greece ενάντια στην αφαίρεση του προστατευτικού πλαισίου όλων των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών Natura (τoυλάχιστον). Αυτό γίνεται με το εξής νομικό σχήμα: Ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει ένα τμήμα από την προστατευόμενη περιοχή και να παρουσιάσει μια δική του ΕΠΜ (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη) που να χαρακτηρίζει την επένδυση “δημοσίου συμφέροντος” και είναι ελεύθερος πλέον να την εκμεταλλευτεί. Το σχήμα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε προστατευόμενη περιοχή σε όλη την Ελλάδα. Η αχαλίνωτη “ανάπτυξη”που κατέστρεψε περιβαλλοντικά μεγάλο τμήμα της χώρας και τα περισσότερα νησιά μας επανέρχεται.
Το θέμα είναι επείγον γιατί ήδη το νομοσχέδιο έχει ήδη κατατεθεί στην βουλή. Από μας εξαρτιέται να το σταματησουμε.
Να υπογράψουμε το ψήφισμα διαμαρτυρίας του WWF Ελλάδος.
Το νομοσχέδιο βρίσκεται εδώ. Το εν λόγω άρθρο είναι το 219.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.