Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ο νομικός σύμβουλος της Περιφέρειας έλαβε την μεσολάβηση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη για την κοινοποίηση στους “Επιμένουμε Πεδίο του Άρεως” των συμβάσεων που έχει υπογραψει η Περιφέρεια Αττικής με εργολάβους και ενοικιαστές στο Πεδίο του Άρεως και συμφώνησε στην εφαρμογή της.
Περιμένουμε από την Περιφέρεια να κάνει την δουλειά της.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.