Μια εικόνα (του λεκανοπεδίου) χίλιες λέξεις.

Μια εικόνα (του λεκανοπεδίου) χίλιες λέξεις.
Η πανδημία έφερε στην επικαιρότητα την τεράστια έλλειψη ανοιχτών δημόσιων χώρων, ιδιαίτερα πρασίνου, στην πόλη μας.
Σύμφωνα με την Πάγκόσμια Οργάνωση Υγείας κάθε πόλη πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον 9 τ.μ. αστικού πράσινου χώρου ανά άτομο ώστε να είναι προσβάσιμη, ασφαλής και λειτουργική.
Η Αθήνα, σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ (2014), βρίσκεται στην 4η θέση πριν το τέλος, μεταξύ των πόλεων, αναφορικά με τους χώρους πρασίνου που αντιστοιχούν σε κάθε πολίτη. Μόλις 0,96 m2 πρασίνου ανά κάτοικο!

Λέμε δυνατά όχι στην κουλτούρα του τσιμέντου και των περιφράξεων.
Κάθε πάρκο ή παρκάκι βρίσκεται κάτω από το όραμα της «αξιοποίησης» που στα απλά ελληνικά σημαίνει κάλυψη του πράσινου ή του χώματος με τσιμέντο ή πλακάκια και στην συνέχεια περίφραξή του, συνήθως κατά παράβαση κάθε νομιμότητας.

Να μην το επιτρέψουμε στην γειτονιά μας. Είναι θέμα σωματικής και ψυχικής υγείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.