ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ “ΑΛΣΟΥΣ” ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΘΕΜΑ: Επέκταση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου «Αλσος» στο Πεδίο του Άρεως από τον Μισθωτή του

Ο Μισθωτής επεξέτεινε κατά 8 περίπου μέτρα και περιέφραξε τον περιβάλλοντα χώρο του «Αλσους», σε βάρος του περιφερειακού χωματόδρομου και τμήματος του πρασίνου.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:

1) Αν η επέκταση έγινε χωρίς την έγκριση της Περιφέρειας, για τα μέτρα που έχετε δρομολογήσει.

2) Αν έγινε με την έγκριση της Περιφέρειας, με ποια κριτήρια η Περιφέρεια απόφασισε να δώσει την δυνατότητα στον μισθωτή του «Αλσους» να επεκτείνει στην τελική σύμβαση τον περιβάλλοντα χώρο σε βάρος του Πάρκου, σε αντίθεση με τους όρους της προκήρυξης, ή αν αυτό έγινε αργότερα (πότε;) και με τι επιπλέον όρους.

3) Γιατί επιτρέψατε να υπάρχει μόνο μια μικρή πόρτα 2,5 μέτρων στον φράκτη, προς την πλευρά της πλατείας του Πάρκου, αντί μεγάλες πόρτες διπλάσιου μεγέθους που όταν θα ήταν ανοιχτές δεν θα διεκοπταν την οπτική επαφή του χώρου του «Αλσους» με το Πάρκο και αντίθετα.

Η Συντονιστική Επιτροπή του «Επιμένουμε Πεδίο του Άρεως»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.