Δεν απάντησε ο Περιφερειάρχης κ. Πατούλης και η Διεύθυνση Δασών στην επιστολή μας για κόψιμο δένδρων και κατάληψη έκτασης από το Greenpark

Στις 6 Ιουνίου στείλαμε επιστολή στον Περιφερειάρχη κ. Πατούλη, στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη κ. Κόκκαλη και στην Διεύθυνση Δασών για θέματα του Green Park.
Ενα μήνα μετά δεν υπάρχει η παραμικρή απάντηση.
Δημοσιεύουμε σήμερα την επιστολή:
ΘΕΜΑ: GREEN PARK
Κύριοι,
Με την αρ. πρωτ. 79861/25-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΠ4Λ7Λ7-ΛΚΡ) Διακήρυξη, προκηρύχθηκε Δημόσια Πλειοδοτική, Φανερή και Προφορική Δημοπρασία (σύμφωνα με το Π.Δ. 242/1996 – ΦΕΚ 179/Α΄/1996) για την εκμίσθωση του καταστήματος που λειτουργούσε με την επωνυμία «GREEN PARK» εντός του Άλσους του Πεδίου του Άρεως.

Με το από 22/6/2018 ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης ακινήτων μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιωάννη Πούλιου του Νικολάου, εκμισθώθηκε κατάστημα που λειτουργούσε με την επωνυμία «GREEN PARK» εντός του Άλσους του Πεδίου του Άρεως, επί της οδού Μαυρομματαίων αρ. 22 στο Δήμο Αθηναίων και με το από 5-7-2018 πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής παραδόθηκε από την Περιφέρεια Αττικής στο μισθωτή.

Ο μισθωτής έχει εγκατασταθεί σε χώρο 2.745 Μ2 περιβάλλοντος χώρου έναντι των 1.720 Μ2 της σύμβασης και του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος που περιλαμβάνεται στην σύμβαση μισθώσεως. Ο χώρος αυτός αποτελεί τμήμα του Άλσους και έχει Δασικό χαρακτήρα.

Το περίγραμμα της περίφραξης, που κατασκευάστηκε το 2012 με άδεια της Δασικής υπηρεσίας μόνο και μόνο για να αποφευχθούν οι βανδαλισμοί στο κτίριο του GreenPark δεν είναι καταγεγραμμένο τοπογραφικά η δε αναγκαιότητά του έχει πλέον ξεπεραστεί δεδομένης της κατασκευής περίφραξης γύρω από το Πάρκο και της φύλαξης αυτού σε 24ωρη βάση. Αντίθετα η αρχιτεκτονική διαμόρφωση του Πάρκου (δρόμοι, πλατείες κλπ), αφενός καταγράφεται στο ΦΕΚ Δ514/1999 το οποίο αναφέρεται στην σύμβαση μίσθωσης ότι: «…αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης» αφετέρου προσαρτάται, υπογεγραμμένο από μισθωτή και εκμισθωτή, στη σύμβαση (τελευταία σελίδα) μην αφήνοντας καμία αμφιβολία για το ακριβές μέγεθος της μισθούμενης επιφάνειας.

Η Διαχειριστική μελέτη προβλέπει είσοδο από την πλευρά του Πάρκου. Ωστόσο μέχρι σήμερα, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην Διαχειριστική μελέτη, ο χώρος του GreenPark δεν έχει επικοινωνία με το Πεδίο του Άρεως.

Επί πλέον έχει αποκοπεί και οπτικά από το Πεδίο του Άρεως με υψηλά παραπετάσματα, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την Διαχειριστική Μελέτη

Όπως θα δείτε από τις συνημμένες φωτογραφίες (πιο κάτω στο έγγραφο) η εικόνα του 2022 δεν έχει καμία σχέση με αυτήν του 2020 ή ακόμη περισσότερο του 2017. Είναι φανερό ότι έχουν αφαιρεθεί πολλά δένδρα και σε άλλα έχουν κουρευτεί οι κόμες του, σε σημείο να θεωρείται καταστροφή.

Επισημαίνουμε ότι κάθε εκμισθωτής οφείλει να ελέγχει την καλή χρήση του μισθίου του από το μισθωτή. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για δημόσια κτήση όπως είναι τα αστικά πάρκα και άλση.
Θεωρούμε επιβεβλημένη τόσο την δική σας άμεση παρέμβαση, όσο και της Διεύθυνσης Δασών και αναμένουμε ενημέρωση
Με τιμή
Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Επιμένουμε Πεδίο του Άρεως»