Εκατοντάδες Αθηναίοι φώτισαν απόψε το σκοτεινό Πεδίον του Άρεως Πηγή: www.lifo.gr

https://www.lifo.gr/now/greece/161870?fbclid=IwAR1Pi7E2bp3p5voU4J-GcElOkueouXHbfrZH4I_uRSbr8-fkTxJUeFBQZKo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.